Çocukları Saygıyla Kabul Edin, Sevgiyle Eğitin, Geleceğe Özgürce Yollayın. 

Rudolf Steiner

Neşeli Arılar Anaokulu

Neşeli Arılar, Avrupa standartlarında bir eğitim ortamı olarak hizmet verecektir. Büyümeyi hedefleyen yapımız ile daha güçlü ve kararlı bir kurum olma yolunda ilk adımı atmış bulunmaktayız. Eğitim anlayışından taviz vermeyen yapımız ile çocuklarımızın gelişimlerini önemsiyor ve onları merkeze alarak her yönden gelişimini destekleyen programlarımızla faaliyete geçiyoruz.

Araştırmalarımız sonucunda ihtiyaçları karşılayabilmek adına,

Neşeli Arılar Anaokulu projemizin ilk adımını atmış bulunmaktayız. Amacımız eğitimde kalite olgusunu ortaya çıkarıp bölgesel olarak ön plana koymak ve rekabet olgusunu yaratmaktır. Güçlü bir eğitim kadrosuyla yolumuza başlayacak olmamız ve her bir personelimizin kendi alanlarında en iyisi olmasına gereken önemi göstermiş ve hiç bir fedakarlıktan kaçmayacağımızı belirtmek isteriz

Mamak anaokulu‘muz olan Neşeli Arılar ile, çocuklarımıza sağlam bir eğitim verme amacındayız. Aynı zamanda şeffaf yapımız ile hem çocuklarımız hem de ailelerimiz mutlu olacaklardır.

Okulumuz
Neşeli Arılar Anaokulu çocuklarımızın geniş ve ferah ortamlarda eğitim almaları için hazırlanmıştır.

Önce güvenlik ilkemiz gereğince gerekli tedbirleri alıp ardından bahçe ve diğer ortamlarımızı çocuklarımızın dikkatlerini dağıtmayacak şekilde hazırlamış durumdayız.

Okulumuz ile ilgili olarak teknik bilgileri ilerleyen aşamalarda yine buradan paylaşacağız.

VİZYON

Modern Eğitim anlayışımızla standartları maksimum seviyeye çıkararak çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabilmelerine olanak sağlayan ortamlar hazırlıyoruz.

Eğitim ve öğretime büyük yatırımların yapıldığı günümüzde insan kaynağı, bilinçli ve çağdaş düşünce içinde birinci sırada yer almaktadır. İnsan kaynağının doğuştan gelen yetilerinin geliştirilmesi, desteklenmesi iyi kaliteli günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim öğretimle mümkündür. Bu nedenle ilk çocukluk dönemi eğitimi insan hayatının tümünü etkileyecek önemdedir.

MİSYON

Oynarken eğlenen ve öğrenen bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Soran sorgulayan bilimin ışığında hareket eden bir nesle katkı sağlamak ana misyonumuz olacaktır.

Etkinliklerimiz

 • Çocuklarımızın Bireysel gelişimini desteklemek için
 • Yaratıcılığını destekleyerek çok yönlü gelişimi sağlamak için
 • Bağımsız ve liderlik becerileri ile üne çıkması için,
 • Neyi Değil Nasıl Düşünmesine odaklandığımız için,
 • Kendi yolunda, kimseye ihtiyaç duymadan büyük bir özgüvenle ilerlemesi için,
 • Sorunları ve anlaşmazlıkları çözebilme becerisini edinmesi için,
 • İşbirliği içinde çalışabilmesi için,
 • Ana Baba-Öğretmen-Okul üçgeninde verimli gelişmeler sağlamak için

Neşeli Arılar Anaokulu Olarak Yanınızdayız.

Çalışmalarımız ( Haftalık Program Dahilinde)

 • Anadil Etkinlikleri
 • Sanat Etkinlikleri
 • Serbest Zaman Etkinlikleri
 • Okuma ve Yazma Etkinlikleri
 • Fen Doğa Etkinlikleri
 • Matematik Etkinlikleri
 • Müzik Etkinlikleri

yapılmakta uygulamada oyun, drama, proje, soru cevap, anlatım, okuma yöntemleri kullanılmaktadır.

İngilizce, Drama ve diğer branş derslerimiz branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Sosyal Aktiviteler

Temalara uygun Geziler, Sinema, Tiyatro, Doğum Günü partileri vb. olarak düzenlenmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaliteli bir eğitim ortamından söz edebilmek için öncelikle eğitim ortamının ve ardından eğitimci kadrosunun kaliteli olması gerekliliğine inanıyoruz.
Bu bağlamda çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesini sağlamak amacıyla, yemeklerinden sınıflarına kadar, eğitim kadromuzdan bahçemize kadar bir çok noktada kalitemizden taviz vermeden hareket ediyoruz.

Modern Eğitim hayatının getirmiş olduğu tüm yenilikleri kullanarak eğitim anlayışımıza yön veriyoruz. Amacımız çocuklarımızın kaliteli eğitim alma hakkını sonuna kadar korumak ve geliştirmektir.

İyi bir eğitim ortamı, çocuğun eğitime bakışını değiştirecek ve olumlu yönde geliştirecektir. Bu minvalde kalite politikamızdan hiç bir sebeple vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Kalite sadece çocuğa atfedilmiş değil aynı zamanda aileyi de düşünerek hareket etmekteyiz. Sosyal çalışmalarımızı ailelerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz.