Okul Öncesi Eğitimde Ana Dil Etkinliklerinin Önemi

Okul öncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresi ile

iletişim  kurmaya istekli olduğu, yaşadığı toplumun   değerlerini ve kültürünü

öğrendiği önemli bir dönemdir . Kişiliğin temellerinin atıldığı bu dönemde,

çocuğun ev, okul ve sosyal hayatında  bilinçli bir rehberliğe ihtiyacı vardır.  

Çocukların bu dönemde rehber eşliğinde  temel becerileri öğrenmesinde ve

hayata karşı hazırlanmasında desteklenmesi , teşvik edilmesi , cesaretlendirilmesi

gerekmektedir. Çocuklarımızın beslenme , barınma ,öz bakım  ihitiyaçları kadar

 önemli olan eğitim ihtiyacı erken çocukluk dönemiyle başlar ve

hayat boyu devam eder. Çocuklara sunulan tüm imkanlar çocukların hayal

gücünün gelişmesine ,çok yönlü düşünmesine ,gözlem yapmasına , problem

çözmesine ve zengin çevre çeşitliliğinde kendini iyi ifade eden ve bu farklılıkların

içinde kendini daha iyi tanıma imkanı sunmuş olur .

 Kurumumuzda  eğitim çevresi,  öğrencilerin tüm gelişim alanlarını

destekleyebilecek ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ilgi/etkinlik

köşelerinden oluşur.

Okulumuz da çocukların kendi  ihtiyaçları için hazırlanmış ortamı ve güvenli

alanları sayesinde  öz güvenli  , özerk çocuklar olmaları için desteklenmekte ve bu

görevi yerine getirirken de bir yandan ilköğretime hazırlamaktayız.

Okulumuzda günlük program uygulamaları içerisinde yer verilen etkinliklerin

önemli biri bölümünü ana  dil etkinlikleri oluşturmaktadır. Bu etkinlikler çocukların

yeni sözcükler öğrenerek sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine, sözcükleri doğru

ve yerinde kullanabilmelerine, dil aracılığıyla düşüncelerini ifade edebilmelerine ve

kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazanabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Ana dil etkinliklerimizde kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırırken de çeşitli

metaryaller ile etkinlikleri zenginleştiriyor ve çocukların ilgilerini canlı tutuyoruz.

Tv şeridi ile hikayeyi okurken hikayeyi görsellerle tamamlıyor, kukla oynatarak

ellerimizi konuşturuyoruz, hikayeleri canladırarak eğlenirken öğreniyoruz.

Düzenlediğimiz  bu tür ana dil etkinlikleriyle  çocuğun her yönüyle gelişmesini

sağlıyor  ve  onu gelecekteki eğitim ve toplum yaşantısına hazırlayan etkinliklerin

önemli bir kısmında yer alır. Okul öncesi eğitim programlarında okuma yazma

öğretimi yoktur. Ancak okuma  yazmaya hazırlık için gerekli olan tüm becerilerin

geliştirileceği etkinlikler yer almaktadır. Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde ise

dil gelişiminin önemli bir yeri vardır.   İlköğretime başlangıçta çocuktan, dinleme,

anlama ve sözel dil becerileri,  uzun-karmaşık cümle kurabilme, geniş bir sözcük 

dağarcığını kullanabilme gibi dil gelişimi becerileri beklenmektedir.

Okuma süreci çocuğun genel dil gelişiminin bir parçasıdır. Ana dilin doğru

kullanılmasının,  yaşamının ilk yıllarında  doğru ve en önemlisi eğlenerek

öğrenmesiyle oturtulacağı ve atılan sağlam temeller ile  hayat boyu üstüne yeni

bilgiler koyacağı bir kule olarak nitelendirebiliriz. Bu kulenin temellerinin sağlam

olması da doğru rehberlikler ile hayat boyu başarının anahtarıdır.

Her çocuğun kişiliği, ilgi duyduğu konular, zekâ düzeyi, yetenekleri

yani gelişimsel özellikleri birbirinden farklıdır. Çocukların bu dönemdeki kişisel

farklılık gösteren bu ilgi alanları desteklenmesi ve bilinçli rehberlik edilmesi önce

iletişimle başlar. Konuşmaya ve  okumaya yönelik motivasyonun oluşması için

 çocukların  evde ,okulda ve çevresinde kendiliğinden yazılı materyalle

uğraşması önemli bir davranıştır. Bolca hikaye okuyarak geniş görseller ,

kuklalar , ses oyunları ,gölge oyunları  ile zenginleştirerek , okuma,

konuşma ,anladığını anlatma  gibi etkinlikler  okulumuzda yapılan etkinliklerden

sadece bir kaçıdır. . Kitabın eğlence ve bilgi kaynağı olduğunu bu yaşlarda

öğrenirse bu sevgi ileride de devam eder.   Erken  dil gelişimiyle, çocuğun ilgi ve

dikkat seviyesindeki bireysel farklılıkları açısından  resimli kitabın etkili ve kaliteli

bir  şekilde okunması yakından ilişkilidir . Çocuklar okul öncesi dönemde rehber

eşliğinde  okunan kitaplarda ki karakterlerin  davranışlarından sebep-sonuç

ilişkisi kurmayı ve dolayısıyla bilişsel gelişimin desteklenmesi problem çözme

becerilerinin gelişmesini  destekler . Çocukların  erkenden kitaplarlar tanışması da

bu yüzden önemlidir . Okul öncesinde ana dil etkinliklerinin  çocuklarımızın eğitim

hayatlarında ki önemi bilimsel araştırmalarca  kanıtlanmıştır.

 

 

BESTE SEVİNDİK