Okul Öncesi Eğitimde Montessori Etkinlikleri ve Alternatif Etkinliklerin Önemi

Montessori eğitimi çocuk merkezlidir. Her çocuk kendine özgü bir gelişme sahip ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrendiğinden eğitim her bir çocuğa programlanır ve bireysel olarak uygulanır. Bu eğitim ile çocukların yaşıtları ile daha iyi iletişim kurduğu göze çarpar. Ayrıca çocukların duygusal gelişimini destekler. Gelecek yaşamlarında sorumluluk sahibi uyumlu kendine saygılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişirler.

Montessori eğitim yönteminin çocukların kavram edinmeleri (okula hazırlık seviyeleri, yön konum, bireysel sosyal, farkındalık, materyel, miktar, zaman, sıralama). Sosyal uyumları (iletişim, günlük yaşam, sosyalleşme ve motor becerileri) ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisini incelemektedir.

Montessori eğitim programı bütün yaşları kapsayan özgüven ,İnsiyatif ne istediğini bilme ve uygulama, bağımsızlık. konsantrasyon,düzenlilik yardımlaşma ve başkalarına karşı saygı yerleştirme ve geliştirme üzerine odaklanmıştır. Montessori eğitimine iki şekilde ulaşırız.Birincisi çocuğu zorlama yerine çocuğun öğrenme zevkini kendisinin yaşaması diğeri ise öğrenme mekanizmasını mükemmelleştirmeye yardımcı olmaktır. Biz yetişkinler için bulaşık yıkama, sebze doğrama, ayakkabı cilalama gibi olaylar çocukların gözünde yapabilecek önemli görevler arasındadır. Çocuklar bu görevler için sırayı takip ederler, diğer aktiviteye geçmeden bütün malzemeleri yerine koyarak iyi bir çalışma disiplinine sahip olurlar. Montessori çocuğun bir çok yönden gelişmesini sağlar. Çocukların özellikle 3 alanda gelişmesini hedef alırız. Birincisi hareket eğitimi, duyuların eğitimi ve dil eğitimidir. Bizim bu eğitimdeki amacımız hareket kadar önemli olan duyular eğitimidir.Biçim , boyut ,renk ,doku ,tat ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamasını sağlayan kendi gelişim düzeyine göre serbestçe kullanmasına olanak verecek şekilde  düzenlenir.Bu sırada biz öğretmenlerin görevi malzemeyi ona nasıl kullanılacağını anlatır ve kendi kendine öğrenmesini sağlarız.

Çocuklar her materyalin sunumunu büyük bir dikkat ve ilgiyle izlediler pek çok öğrencimiz sadece gözlemleyerek materyallerle nasıl çalışabileceklerini öğrendiler.

Çocuğun sistematik düşünmesini destekler , yaptığı işe yoğunlaşmasını sağlar konsantrasyonunu  geliştirmesini destekleriz.

.

Montessori eğitiminde çocuğun iletişim günlük yaşam sosyalleşme ve motor becerilerinin üzerinde etkili olmasının nedenlerinde biri olarak ve eğitimin günlük yaşam deneyimlerinin çocuklar tarafından etkin bir katılım sağlanmıştır.

Örneğin mutfak çalışmalarında çocukların yemek , temizlik kendi aralarına sözel olarak paylaşmaları bununla birlikte dönem boyunca çocukların birbirleri ile birlikte materyaller ile çalışmaları ve biz öğretmenlerin çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat vermesi bu eğitimin çocukların iletişim becerilerinin üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir.

*Sayı , renk ,şekil ve kavram öğrenmede geliştirme.

*Geometrik şekilleri tanıyarak daire , kare , üçgen ,dikdörtgene benzeyen şekiller gösterilir.

*Nesneleri çeşitli özelliklere göre eşleştirme , sıralama ve guruplama.

*Verilen bilgileri anlama , hatırlatma ve uygulama.

*Olay yada varlıkların özelliklerini söyleyip karşılaştırma.

Çocukların öğrenmeyi eğlenerek yaparken araştırma isteği hep içlerinde vardır.Böylelikle doğal bir öğrenme sağlanmış olur.Ayrıca çocukta adapte sürecini hızlandırır , ve bir an önce sonuca ulaşır. Okulumuzda da dikkat ve konsantrasyon çalışmaları,eşleştirmeler , el kas gelişimi ve göz koordinasyonu çalışmaları yaparak öğreniyoruz.

Montessori  eğitiminin faydası çocuklar liderlik yapmayı öğrenirler.Deneyimlerini kendileri kazanırken büyüklere ihtiyaç duymazlar.Yapılan uygulamalar pratik hayat alıştırmaları olarak çocuğu gerçek hayata hazırlar.Çeşitli alanlarda bilgi edinmeyi sağlayan etkinlikler çocukların ilgi alanları çerçevesinde kendileri tarafından belirlenir.Aynı zamanda çocuğun öğrenme aktiviteleri çeşitlenir.Böylece öğrenme artar.

 

Hayatın en önemli dönemi doğumdan altı yaşa kadar olan süredir.Çünkü bu bir çocuğun gelecekte olacağı inşa ettiği dönemdir. Sadece zeka değil insanın bütün mümkün becerileri bu dönemde oluşur.Hiç bir yaşta çocuk zekice bir yardıma bu dönemde olduğu kadar ihtiyaç duymaz.

OKULUMUZDA MONTESSORİ ETKİNLİKLERİ VE ÖNEMİ

Biz Neşeli Arılar Anaokulu olarak çocuklarımızın gelişimlerinin, ilgi, istek ve ihtiyaçlarının takibini yaparken sıkça montessori etkinliklerinden yararlanıyoruz. En az haftada bir kez mutlaka bir montessori etkinliği yapıyoruz.

Yaptığımız Montessori çalışmalarından bazıları;

  • Renk- Sayı- Şekil Eşleştirmeleri
  • Tamamlama çalışmaları
  • Örüntü çalışmaları
  • El-kas gelişimi çalışmaları
  • Parça- bütün çalışmaları
  • Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları
  • Kavram çalışmaları
  • Mandala çalışmaları

Bu etkinlikler doğrultusunda çocuklarla öz güven, değerler eğitimi, bilişsel gelişim, motor gelişimi, sosyal duygusal gelişim ve dil gelişimi alanlarında yaptığımız çalışmaların olumlu geri dönüşlerini sağlayarak, ilerlemeler kaydediyoruz.

 

                                                                                                                                       SEVGİLER

GONCA TOPUZ