Okul Öncesi Eğitimde Sanat Etkinliklerinin Önemi

Okul öncesi eğitiminin amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir yeri vardır. Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği bir yoldur.

Okul öncesi eğitiminin amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir yeri vardır. Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği bir yoldur. Çocukluk dönemi insanın en fazla değişim gösterdiği dönemlerdendir. Bu gelişim süreci içinde çocuk sadece bedensel, duygusal, düşünsel olarak değil; yeni değerler, kavramlar oluşturma bakımından da değişim gösterecektir.

Sanat ve çocuk birbirini tanımlayan sürekli değişen ve gelişen dinamik bir olgudur. Çocuğun sanatsal etkinlikleri onun bir çeşit düşünme dilini oluşturur. Hiçbir zaman iki çocuk birbirine benzeyen özellikler göstermez. Her biri gelişimsel, bilişsel, duygusal ve algılama gibi bireysel farklılıklar gösterir ve çevrelerine farklı bakış açılarıyla yaklaşarak yorumlarlar. Bu nedenle sanat etkinliklerinde yetişkinlerde olduğu gibi psikolojik bazı karakteristik özellikler gösterirler.

Çocuklar, resimlerinde görsel tasarım elemanlarını bilinçli olarak kullanmazlar. Onlar için resimlerinin estetik değeri değil, yaptıklarından aldıkları haz ve mutluluk önemlidir. Okulöncesi çocuklarına yaptırılabilecek çalışmalar şunlar olabilir:

  • Pastel boyalarla, parmak boyalarıyla, sulu boyalarla ve keçeli kalemlerle çalışmalar,
  • Karton, gazete, el işi kağıdı, kraft kağıdı, vb. değişik kağıtlarla çalışmalar
  • Kil, oyun hamuru gibi yoğrulabilen ve şekillendirilebilen malzemelerle çalışmalar
  • -Atık ve doğal malzemelerle çalışmalar

OKULUMUZDA SANAT ETKİNLİKLERİ VE ÖNEMİ

Okulumuzda sanat etkinlikleri diğer etkinlikler gibi büyük bir önem taşımaktadır. Çocuklara verilen konuların, kazanımların geri dönüşümlerini almanın en etkili yoludur. Okulumuzda sanat etkinlikleri belirli bir düzen ve sıra içerisinde çocuklara sunulmaktadır. Bunlar sırası ile;

Anlatım Yöntemi: Bu yöntem çoğunlukla, konunun öğrenciye ilk kez verileceği, konu ile ilgili açıklamaların yapılacağı, ya da uygulamaya geçmeden önce uygulamanın nasıl yapılacağı, hangi materyallerin nasıl kullanılacağının belirtilmesinde kullanılır.

Soru-Yanıt Yöntemi: Öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan bu yöntem, öğrencinin bir konu hakkında farklı açılardan düşünmesini sağlayacak ve onun yaratıcı düşünme sürecini etkin kılacaktır. Sanat Eğitiminde, özellikle sanat eseri incelemede sıklıkla kullanılan bu yöntem, öğrencinin yapıt üzerine düşünmesini, sorgulamasını ve yapıtı çözümlemesini sağlar.

Etkileşimli Soru Yanıt Yöntemi: Bu yöntemde öğretmen, öğreteceği konu ile ilgili temel soruları hazırlayarak öğrencilere verir. Sınıf ortamında her bir soruya ilişkin her bir öğrencinin yanıtı alındıktan sonra bir sonraki soruya geçilir. Bu yöntem de özellikle sanat eseri incelemede öğrencilerin birbirleriyle etkileşim içinde olarak sorulan sorulara ayrı yanıtlar vermelerini sağlar.

Sorun Çözme Yöntemi: Sanatın her alanında en etkili yöntemlerden biri olan Sorun Çözme Yöntemi, özellikle tasarım, uygulama, ortaya bir yapıt koyma ve bu yapıtı içeriğe uygun olarak isimlendirme gibi kısımlarda etkilidir. Öğrenci ortaya koyacağı çalışmaya ilişkin, konu, konuya uygun tasarım, tasarımı uygulamada kullanacağı materyaller gibi aşamalarda sorun çözme yöntemini kullanır

Gösterme Yöntemi: Sanat Eğitimi sürecinde en etkin yöntemlerden bir diğeri olan Gösterme Yöntemi, konunun daha iyi anlaşılması için görsel örneklerin gösterimi, uygulamanın nasıl yapılacağını, yeni bir tekniğin nasıl kullanılacağını göstermede etkili bir yöntemdir. Bu yöntemle, öğrencinin ilgisi yoğunlaştırılarak, öğrenmenin kalıcı olması sağlanır.

Oyunlaştırma Yöntemi: Öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayan bu yöntem, sanat öğretiminin  her alanında uygulanmaktadır. Bir yapıt incelemede, yapıtta yer alan figür ve nesnelerin görünümüne bürünerek canlandırmak yapıtı yorumlamak açısından hem eğlenceli hem de öğreticidir.

Gözlem ve İnceleme Yöntemi: Öğrencilerin, sanat ile ilgili ilk elden deneyim kazanmaları açısından müze, galeri, çevre incelemelerine götürülmesini kapsayan bu yöntemle, öğrencinin yapıtlarla birebir ilişki kurmasıyapıtın dokusu, boya kalınlığı, fırça darbeleri, renk, boyut, form, vs.- sağlanır.

 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi: Bu yöntemle öğrencinin bir konuya, soruna, uygulamaya bireysel değil de grup olarak yoğunlaşması sağlanır. Çocuklara sunulan görsel materyaller sayesinde çocukların işbirliği ile beyin fırtınası yapıp sanat eseri hakkında sohbet ederek fikir alış verişi yapmaları desteklenir.

Neşeli Arılar Anaokulu olarak çocuklara kazandırmayı amaçladığımız gelişim göstergelerinin ve öğretmeyi hedeflediğimiz bilgilerin sanat etkinliklerinin yardımıyla geri dönüşlerini almak ve bu süreci gözlemlemek bizi çok mutlu ediyor.

Sevgiler

Nuray Öğretmen